pajoohaan.ir

حماسه یاران

حماسه یاران (document_counts:37)

چشم انداز حماسه یاران پیشرو در عرصه توسعه و ترویج دفاع مقدس و دارای شبکه ارتباطی فعال میان رزمندگان و جوانان در جهت تقویت، تعمیق و ارتقای فرهنگ جهاد و شهادت در سطح استان قم. ویژگی های این موسسه:دارای شبکه ارتباطی فعال و موثر در جامعه ایثارگر و جوانان، دارای تعامل سازنده و روابط هدفمند با دستگاه ها و نهاد ها و گروه های مردم نهاد موثر در توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، نوآور الگو ساز و برخورددار از دانش پیشرفته در تامین و تولید و تنظیم آثار پژوهشی دفاع مقدس و... ماموریت این موسسه هم اعم از ارتقت سطح بحث جهاد و شهادت در کشور، ثبت حماسه های رزمندگان در ایام دفاع مقدس، ساماندهی و شبکه سازی رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس جهت ثبت خاطرات و اسناد و... حوزه ماموریت این موسسه اول استان قم سپس سراسر کشور میباشد. جامع های هدف این موسسه عبارتند از:رزمندگان و ایثارگران، طلاب و دانشجویان نخبه، فرزندان شاهد و ایثارگر، دانش آموزان وطلاب خارجی مقیم

user_comments

publisher_books

more