pajoohaan.ir

پژوهشکده فقه و حقوق

پژوهشکده فقه و حقوق (document_counts:93)

پژوهشكده فقه و حقوق در سال1374 تشكيل گرديد و حوزه پژوهشى آن به معارف فقهى و حقوقى اسلام و علوم وابسته به آن اختصاص دارد.آثار این پژوهشکده بسیار متنوع بوده و منحصر به حوزه خاصی از فقه و حقوق نمی‌شود اما با توجه به ملاک‌هایی همچون نیاز جامعه، عدم وجود پژوهش در موضوع خاص و... اولویت‌های پژوهشی را تعریف و تصویب می‌نماید که مشخصه‌ی اصلی تمام این مطالعات عنصر «نوآوری» می‌باشد. یکی از مهمترین نوآوری‌های این پژوهشکده تلاش در تبیین و توضیح فلسفه فقه و نهادینه کردن آن در پژوهش‌های معطوف به دانش فقه است. پژوهشکده در طول حیات علمی خود با بهره گیری از میراث فقهی شیعی و به کارگیری فضلاء و عالمان حوزوی تلاش داشته تا ضمن بازخوانی آن میراث معطوف به تحولات جدید بر کارآمدی هرچه بیشتر فقه شیعی تاکید نماید.

user_comments

producer_books

more