ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

نوخاستگی و آگاهی

قیمت: 35000 ریال

پاسخ‌های متعددی برای مسئله ذهن و بدن مطرح شده است که هر کدام مورد نقادی‌های جدی قرار گرفته‌اند. در این میان، نوخاسته‌گرایان کوشیده‌اند موضعی میانی را مطرح کنند که هم از اشکالات دوگانه‌انگاری دکارتی به دور باشد و هم نقدهای اساسی علیه مادی‌انگاری به‌ویژه در مورد ویژگی آگاهی بر آن کارگر نیفتند. در این کتاب، نخست کاربردهای مختلف مفهوم نوخاستگی و سپس کاربرد آن در مسئله ذهن و بدن بررسی می‌گردد. نوخاسته‌گرایان برخی از حالات ذهنی را به حالات عصبی مغز وابسته و در عین حال تحویل‌ناپذیر به آنها می‌دانند. در این کتاب، اَشکال مختلف این گونه وابستگی بررسی شده و سرانجام نوخاسته‌گرایی علّی به عنوان نسخه‌ای قابل دفاع پذیرفته می‌شود. در ادامه پس از ارزیابی تلقی‌های مختلف از نوخاسته‌گرایی جوهری، برخی موضوعات مانند نسبت نوخاسته‌گرایی با نظریه حدوث جسمانی نفس و پیامدهای آن برای حیات پس از مرگ نیز بررسی شده‌اند.

کتاب های مشابه

عقلانیت و دین
عقلانیت و دین
37000 ریال
عقلانیت و دین...

راجر تریگ،حسن قنبری...
استنتاج بهترین تبیین
استنتاج بهترین تبیین
50000 ریال
استنتاج بهترین تب...

منصور نصیری
مسأله نفس و بدن در حکمت صدرایی با نگاهی نوخاسته گرایی
مسأله نفس و بدن در حکمت صدرایی با نگاهی نوخاسته گرایی
75000 ریال
مسأله نفس و بدن د...

هادی موسوی
چکیده آثار پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
چکیده آثار پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
37000 ریال
چکیده آثار پژوهشک...

گروهی از محققین...
چکیده نشست ها و کرسی های پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
چکیده نشست ها و کرسی های پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
80000 ریال
چکیده نشست ها و ک...

گروهی از محققین...
تاثیر گناه بر معرفت (با تکیه بر آرای امام محمد غزالی)
تاثیر گناه بر معرفت (با تکیه بر آرای امام محمد غزالی)
85000 ریال
تاثیر گناه بر معر...

زهرا پورسینا
مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو
مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو
40000 ریال
مواجهه غزالی و آک...

زهره سادات ناجی...
درآمدی بر انسان گرایی در غرب
درآمدی بر انسان گرایی در غرب
37000 ریال
درآمدی بر انسان گ...

محمد هادی طلعتی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.