ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی ناشی از دعاوی کیفری

تهیه کننده ها: پژوهشکده فقه و حقوق
قیمت: 50000 ریال

مجرمان، در منطق دین، دارای حرمت معنوی و آبرو میباشند.
در این میان، افرادی که به ناروا مورد اتهام قرار میگیرند و بعد از ریسدگی قضایی تبرئه می شوند، نه فقط از این منطق بیرون نیستند، بلکه به رعایت آن سزاوارترند. کتاب حاضر می کوشد با استناد به دلایل و مبانی شرعی و نیز نگاه به قوانین و تحلیل های حقوقی، به ضرورت پاسداشت حرمت و آبروی این افراد و اعاده حیثیت به آنان را اثبات کند.
اعاده حیثیت یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه وظیفه ای است که بر عهده حکومت و دستگاه های مسئول قرار داد. این مهم مسیر بازگشت متهمان و مجرمان به زندگی عادی اجتماعی را هموار و بهره گیری از توان و قابلیت های آنان را امکان پذیر میسازد.

کتاب های مشابه

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
90000 ریال
ماهیت فقهی دولت و...

سید ضیاء مرتضوی...
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
140000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
180000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
150000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
70000 ریال
نظریه پردازی در ف...

علی شفیعی
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
80000 ریال
درآمدی بر فلسفه ا...

حسنعلی علی اکبریان...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.