pajoohaan.ir

  سیری در منابع شیعی تاریخ ائمه از اربلی تا مجلسی
بررسی و شناخت تاریخ و زندگانی امامان معصوم(علیهم‌السلام) مبتنی بر شناخت آثار و کتاب‌هایی است که در این‌باره نوشته شده است. این آثار از مراتب مختلفی برخوردار بوده و ارزش و اعتبار هر کدام با دیگری متفاوت است. کتاب حاضر به معرفی و بررسی بخشی از این آثار در محدوده زمانی قرن هفتم تا دوازدهم هجری قمری می‌پردازد و نمای کلی هر یک را بیان می‌کند. این دوره که عصر میانی تاریخ اسلام و تشیع است‌، از زمان اربلی مؤلف کشف الغمه تا زمان علامه مجلسی را در بر می‌گیرد. انتخاب این قلمرو زمانی از آن روست که نویسندگان دیگری به بخش‌های دیگر پرداخته‌اند.

continue_text

for_you

related_books

more