ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی

نویسنده: محمد پزشکی
قیمت: 30000 ریال

هدف کتاب توصیف روش مند سنت های رایج دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی، تحلیلی اجزا و عناصر این دانش، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و فهم نظامند دستگاه دانش ساز تمدن اسلامی در عرصه علم سیاست است. فهم درست دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی و آشنایی با شرایط محیطی و متنی سازنده این دانش مدعای این کتاب است. با یاری جستن از روش «تفسیر متن» آشکار میشود فهم سرشت و وضعیت دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی در گروه شناخت اصول وحیانی - متافیزیکی تمدن اسلامی و تجلیات تاریخی آن است.مدل پیشنهادی برای «فهم» وضعیت دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی کاربست همزمان هرمنوتیک متن محور و زمینه محور استت. مطالعه حاضر افق های جدیدی را برای پژوهش در قلمرو فلسفه دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی مانند عینیت، عقلانیت، فهم و کشف معنا و نحوه مواجهه با متون و میراث سیاسی معرفی میکند.
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
مقدمه
فصل اول: بررسی ادبیات موجود درباره دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی
فصل دوم: فهم دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی
فصل سوم: مبانی دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی
فصل چهارم: جایگاه دانش سیاسی عقلی در طبقه بندی دانش های تمدن اسلامی
کتابنامه
نمایه

کتاب های مشابه

پرتویی از مدیریت امام خمینی
پرتویی از مدیریت امام خمینی
65000 ریال
پرتویی از مدیریت...

علی آقاپیروز
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
67000 ریال
تأملات فلسفه سیاس...

مرتضی یوسفی راد...
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
75000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
45000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

همت بدرآبادی
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
72000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
40000 ریال
استقلال حوزه علمی...

رضا عیسی نیا
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
10000 ریال
چکیده آثار منتشر...

رجبعلی اسفندیار...
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
30000 ریال
اندیشه سیاسی علام...

سید جواد میرخلیلی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.