ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

شناخت نامه آخوند خراسانی: متون فارسی (جلد اوّل)

قیمت: 10000 ریال

رشته سخن در این مجموعه دو جلدی با مقدمه‌ای مفصل در دو حوزه زندگی‌نامه مرحوم آخوند خراسانی و مأخذشناسی آثار پیرامون ایشان آغاز شده است.


نوشتار حاضر که اولین جلد از یک مجموعه دو جلدی است، به جمع‌آوری گزیده مقالات فارسی پیرامون آخوند خراسانی اختصاص یافته، در طی سه فصل به

معرفی شخصیت ایشان پرداخته است. در فصل اول مقالاتی چون: آخوند خراسانی در دائرة المعارف بزرگ اسلامی و دائرة المعارف تشیع و جلوه‌ای از زهد

آخوند خراسانی و در فصل دوم مقالاتی مانند: سه اثر فقهی از آخوند خراسانی و نقد تصحیح حاشیه آخوند بر رسائل و در فصل سوم مقالاتی نظیر: حسن و قبح

عقلی و حجیت خبر واحد از نگاه آخوند خراسانی ارایه شده است.

عناوین اصلی کتاب عبارتند از:

بخش اوّل:گزیده مقالات فارسی

کتاب های مشابه

هست ها و بایسته های فلسفه اسلامی: ظرفیت شناسی و تولید علم
هست ها و بایسته های فلسفه اسلامی: ظرفیت شناسی و تولید علم
70000 ریال
هست ها و بایسته ه...

ابراهیم علی پور...
مجموعه کرسی ها و نشست های علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجموعه کرسی ها و نشست های علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0 ریال
مجموعه کرسی ها و...

قاسم جعفر زاده
الجمعة شخصیّة المجتمع الإسلامی
الجمعة شخصیّة المجتمع الإسلامی
10000 ریال
الجمعة شخصیّة الم...

حسن موسی صفار
المحقق الحلی
المحقق الحلی
10000 ریال
المحقق الحلی...

آیت الله محمد مهدی آصفی...
رصد نوآوری در پژوهش های دینی
رصد نوآوری در پژوهش های دینی
60000 ریال
رصد نوآوری در پژو...

گروهی از محققین...
نوآوری و مطالعات دینی : مجموعه مقالات پایان نامه های برتر دکتری سطح چهار
نوآوری و مطالعات دینی : مجموعه مقالات پایان نامه های برتر دکتری سطح چهار
40000 ریال
نوآوری و مطالعات...

عبدالمجید مبلغی...
فقه فتوایی آخوند خراسانی: مشتمل بر پانزده کتاب، رساله و حاشیه فقهی جلد سوم
فقه فتوایی آخوند خراسانی: مشتمل بر پانزده کتاب، رساله و حاشیه فقهی جلد سوم
10000 ریال
فقه فتوایی آخوند...

مهدی مهریزی،محمد حسین درایت...
فقه فتوایی آخوند خراسانی: مشتمل بر پانزده کتاب، رساله و حاشیه فقهی جلد دوم
فقه فتوایی آخوند خراسانی: مشتمل بر پانزده کتاب، رساله و حاشیه فقهی جلد دوم
10000 ریال
فقه فتوایی آخوند...

مهدی مهریزی،محمد حسین درایت...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.