ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

کتاب حاضر دربردارنده مباحثی در خصوص مدیریت فرهنگی است. ابتدا جایگاه سازمان های فرهنگی بررسی شده و ضمن تعریف مدیریت فرهنگی، اهداف و فلسفه مدیریت فرهنگی بیان شده است. سپس تفاوت سازمان های فرهنگی و غیرفرهنگی گفته شده و سطوح مدیریت فرهنگی ذکر شده است. در ادامه فرهنگ تعریف شده و ابعاد، ویژگی ها، کارکرد، سطوح و لایه های فرهنگ بیان شده است. وظایف مدیران فرهنگی نیز به طور مفصل بررسی شده و چگونگی توانمندسازی و چابک سازی سازمان های فرهنگی تشریح شده است. در نهایت مدیریت کسب و کار فرهنگی مطرح شده است.
بخش های اصلی این کتاب:
پیشگفتار
فصل اول: سازمان و مدیریت فرهنگی
فصل دوم: فرهنگ
فصل سوم: وظایف مدیران فرهنگی
فصل چهارم: چابک سازی سازمان های فرهنگی
فصل پنجم: توانمند سازی سازمان های فرهنگی
فصل ششم: فرهنگ سازمانی
فصل هفتم: سازمان های فرهنگی به مثابه سازمان های یادگیرنده
فصل هشتم: مدیریت کسب و کار فرهنگی
کتابنامه

کتاب های مشابه

آموزه های بنیادین علم اخلاق (جلد دوم)
آموزه های بنیادین علم اخلاق (جلد دوم)
40000 ریال
آموزه های بنیادین...

محمد فتحعلی خانی...
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد ششم)
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد ششم)
30000 ریال
آموزش ترجمه و مفا...

علی بمان ملک احمدی...
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد پنجم)
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد پنجم)
30000 ریال
آموزش ترجمه و مفا...

علی بمان ملک احمدی...
تاریخ تحلیلی مغرب
تاریخ تحلیلی مغرب
30000 ریال
تاریخ تحلیلی مغرب...

دکتر محمدرضا شهیدی پاک...
اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (قدس سره)
اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (قدس سره)
57000 ریال
اندیشه سیاسی اجتم...

غلامحسین مقیمی
پژوهشی تطبیقی در روایات تفسیری فریقین
پژوهشی تطبیقی در روایات تفسیری فریقین
12000 ریال
پژوهشی تطبیقی در...

مهدی رستم نژاد
İslam ve Cinsiyet Farkliliklari
İslam ve Cinsiyet Farkliliklari
44000 ریال
İslam ve Cinsiyet...

حسین بوستان،جعفر دربندی...
Hadis İlimlerine Giriş
Hadis İlimlerine Giriş
30000 ریال
Hadis İlimlerine...

علی نصیری

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.