ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

کتاب کار دستور زبان فارسی

قیمت: 10000 ریال

آموزش از سه فر ایند یاددهی، یادگیری و تغ ییر رفتار ، یا تربیت تشکیل شده است که دانش پژوه در این فرایندها نقش اصلی را ایفا می کند . در آموزش ها ی نوین، استاد و وسایل آموزشی، همه کمکی هستند بر ای شرکت فعالانه ی دانش پژوهان در امور آموزشی، تا فرایند یاد دهی به خوبی انجام گرفته و به یادگیری پایدار منجر شود. در آموزش های نوین در کنار کتاب آموزش نظری، کتاب تمرین به شیوه ای علمی تدوین می شود تا فراگیر به گونه ای فعّال تر درگیر فرایند آموزشی شده و به طور نامحسوس یادگیری او به تغییر رفتار و تر بیت منجر شود. در راستای تحقق این هدف در کنار کتاب دستور زبان فارسی، کتاب تمرین تدوین شد تا همه ی دانش پژوهان، به ویژه دانش جویان غیرفارسی زبان ، بتوانند از مزیت کامل آموزش دستور بهره مند شد ه و سه مرحله ی این فرایند آموزشی، یعنی: یاد دهی، یادگیری و تغییر رفتار کامل گردد .
بخش های اصلی این کتاب:
مقدمه
۱. واحدهای جمله
۲. جمله
۳. گروه فعلی
۴. گروه اسمی
5 و ۶. گروه قیدی و نقش نماها
۷. دستور تاریخی

کتاب های مشابه

آموزه های بنیادین علم اخلاق (جلد دوم)
آموزه های بنیادین علم اخلاق (جلد دوم)
40000 ریال
آموزه های بنیادین...

محمد فتحعلی خانی...
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد ششم)
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد ششم)
30000 ریال
آموزش ترجمه و مفا...

علی بمان ملک احمدی...
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد پنجم)
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآنی (جلد پنجم)
30000 ریال
آموزش ترجمه و مفا...

علی بمان ملک احمدی...
تاریخ تحلیلی مغرب
تاریخ تحلیلی مغرب
30000 ریال
تاریخ تحلیلی مغرب...

دکتر محمدرضا شهیدی پاک...
اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (قدس سره)
اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (قدس سره)
57000 ریال
اندیشه سیاسی اجتم...

غلامحسین مقیمی
پژوهشی تطبیقی در روایات تفسیری فریقین
پژوهشی تطبیقی در روایات تفسیری فریقین
12000 ریال
پژوهشی تطبیقی در...

مهدی رستم نژاد
İslam ve Cinsiyet Farkliliklari
İslam ve Cinsiyet Farkliliklari
44000 ریال
İslam ve Cinsiyet...

حسین بوستان،جعفر دربندی...
Hadis İlimlerine Giriş
Hadis İlimlerine Giriş
30000 ریال
Hadis İlimlerine...

علی نصیری

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.