ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد(ع) جلد 2

قیمت: 40000 ریال

دوران امامت امام محمد تقی (ع)، یکی از مقاطع مهم و حساس عصر ائمه (ع) به شمار می رود. شکل گیری و رونق عقاید، افکار و فرقه های انحرافی از یک سو و شبهه افکنی آنان علیه اسلام اصیل و سن کم امام جواد (ع) از سوی دیگر جامعه اسلامی را با بحران مواجه کرده بود. در چنین فضایی، امام جواد (ع) علی رغم محدودیت های سیاسی و مذهبی، با استفاده از آیات قرآن و سنت پیامبر (ص) و به کارگیری شیوه های مختلف علمی، ضمن معرفی اسلام ناب، جایگاه امامت شیعی را تبیین کرده و بدون ایجاد تنش در جامعه از نشر افکار و عقاید انحرافی جلوگیری کردند. همایش سیره زمانه امام جواد(ع) با هدف شناخت آن امام همام، برگزار گردیده و حاصل آن که دستامد فکری اندیش مندان حوزه و دانشگاه است در این مجموعه در اختیار ارادت مندان حضرت قرار میگیرد.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
سبک زندگی و سیره اخلاقی امام جواد(ع)
بررسی ابعاد علمی و فرهنگی مبارزات امام جواد(ع)
بیانات و سیره رفتاری امام جواد(ع) با مطالعه موردی مهرورزی
بررسی سیره علمی امام جواد(ع) با تأکید بر مجاری ارتباط با مخاطب
ابعاد ازدواج امام محمد بن علی الجواد(ع) با ام فضل و مسائل آن
بررسی تقیه در سیره و زمانه امام جواد(ع)
امام جواد(ع) ؛ حفظ شیعه و گسترش تشیع
راه کارهای مدیریتی امام جواد(ع) در سازمان دهی شیعیان و دفع چالش ها
تأملی در سیره سیاسی امام جواد(ع)
سیاست و حکومت در سیره امام جواد(ع)
رفتارشناسی امام جواد(ع) با موالی و بردگان
تحلیلی بر سیره اقتصادی امام جواد(ع)
مطالعه سیره امام جواد(ع) در زمینه کسب و کار
امام جواد(ع) و بهره گیری از فنون ارتباطات در مدیریت بحران فرقه های انحرافی
غالیان دوره امام جواد(ع) و نوع برخورد آن حضرت با آن ها

کتاب های مشابه

مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم(ع) جلد اول
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم(ع) جلد اول
60000 ریال
مجموعه مقالات هما...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم(ع) جلد دوم
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم(ع) جلد دوم
60000 ریال
مجموعه مقالات هما...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد(ع) جلد 1
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد(ع) جلد 1
40000 ریال
مجموعه مقالات هما...

حمیدرضا مطهری
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد(ع) جلد 2
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد(ع) جلد 2
40000 ریال
مجموعه مقالات هما...

حمیدرضا مطهری
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد(ع) جلد 3
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد(ع) جلد 3
40000 ریال
مجموعه مقالات هما...

حمیدرضا مطهری

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.