pajoohaan.ir

  دریا، طوفان، تلاطم؛ پنجره ای به آفاق شخصیت شگفت امام حسن مجتبی علیه السلام
نوشته حاضر، مجموعه‌ای شش قسمتی با نثر ادبی است که از فرازهای تاریخ زندگی امام حسن مجتبی(ع) تهیه شده است. هر

فصل، تلاطم نام دارد و شامل دو موج است; در موج اول، امام حسین(ع) مخاطب است و در موج دوم، فضای سخن از آن او

است. تلاطم اول در موج اول، پیامبر(ص) از دوران کودکی و از عظمت حسنین(ع) سخن می گوید و در موج دوم، امام حسین از

فضای آغاز امامت حضرت مجتبی می گوید. تلاطم دوم در موج اول، امام علی از روزهای مظلومیت امام حسن و از شجاعت او

سخن می گوید و در موج دوم، امام حسین از غربت دوران خلافت برادر می گوید. تلاطم سوم در موج اول، حضرت زهرا، امام

حسن را بر دامان تجلی خود نشانده و تاریخ او را مرور می کند و در موج دوم، امام حسین، بی وفایی مردمان خاک را در دنیا

معنا می کند. تلاطم چهارم در موج اول، حضرت زینب از ظلم و تزویر معاویه سخن می گوید و صبر و بردباری امام حسن را

تحلیل می کند و در موج دوم، امام حسین با خواهربه دفاع از حقانیت امام مجتبی برمی خیزد. تلاطم پنجم در موج اول، دستی از

افق از آستین عباس به ترسیم و تثبیت عظمت امام حسن و یاری برادر بیرون می آید و در موج دوم، امام حسین در نجوایی

عاشقانه با عباس، سپیده عاشورا را نشان می دهد. تلاطم ششم در موج اول، امام منتظر مجالی برای تجلی می یابد و به گفت‌

وگوی حماسی با امام حسین می نشیند و در موج دوم، اباعبدالله سخن حضرت را در موج اول بی پاسخ می گذارد که این سکوت،

مفسر هر فریادی است.

مقدّمه

تلاطم 1

تلاطم 2

تلاطم 3

تلاطم 4

تلاطم 5

تلاطم 6

منابع

continue_text

for_you

related_books

more