ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

انسان شناسی و پیآمدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی

قیمت: 10000 ریال

پژوهش حاضر مقایسه اندیشه سیاسی تامس هابز و علامه طباطبایی در باب انسان و پیامدهای آن است. هابز فیلسوفی سیاسی است که آثار و اندیشه او در فلسفه سیاسیْ متن است. علامه طباطبایی فیلسوفی اسلامی است و ادراکات اعتباری نظریه ابتکاری اوست که از تولیدات فلسفه صدرایی در دوران ماست. هر یک از این دو، سامان فلسفه پردازی سیاسی خود را بر تفسیری که از انسان پیش می نهد، بنا می کند. تفسیر هابز از انسان و میل او به قدرت به «دولت مطلقه» و تفسیر علامه طباطبایی از انسان و استخدام گری او به «اجتماع تعاونی» می انجامد.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
فصل اول: انسان و سیاست از منظر هابز
فصل دوم: انسان و سیاست از منظر علامه طباطبایی
فصل سوم: مقایسه

کتاب های مشابه

پرتویی از مدیریت امام خمینی
پرتویی از مدیریت امام خمینی
65000 ریال
پرتویی از مدیریت...

علی آقاپیروز
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
67000 ریال
تأملات فلسفه سیاس...

مرتضی یوسفی راد...
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
75000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
45000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

همت بدرآبادی
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
72000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
40000 ریال
استقلال حوزه علمی...

رضا عیسی نیا
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
10000 ریال
چکیده آثار منتشر...

رجبعلی اسفندیار...
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
30000 ریال
اندیشه سیاسی علام...

سید جواد میرخلیلی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.