ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

مدیریت کیفیت در سازمان های فرهنگی

قیمت: 13000 ریال

قلمرو موضوعی این کتاب از بعد مبانی تئوریک فرهنگ، شاخص هایی چون انضمامی نگریستن و انسانی - ساختاری نگریستن به فرهنگ را با خود دارد و از بعد مدیریتی، به بحث کیفیت رویکرد سازمانی دارد و تحول فرهنگ را کمتر در فرم حوزه عمومی و بیشتر در قالب سازمان های فرهنگی مد نظر قرار می دهد. قطعا این تقلیل فرهنگ در قالب سازمان های فرهنگی خالی از اشکال نیست؛ اما به منظور ورود گفتمان مدیریت کیفیت به این عرصه گریزی از آن نیست.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
فصل اول: از سیاست گذاری فرهنگی تا مدیریت فرهنگی
فصل دوم:از بازاریابی فرهنگی تا مدیریت کیفیت فرهنگی
فصل سوم: به سوی الگوی مفهومی مدیریت کیفیت فرهنگی
فصل چهارم: مسئله شناسی کیفیت در سازمان های فرهنگی کشور

کتاب های مشابه

پیش در آمدی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی
پیش در آمدی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی
50000 ریال
پیش در آمدی بر سب...

منصوره اولیایی
ارزش ها و هنجارهای مطلوب اجتماعی از منظر اسلام
ارزش ها و هنجارهای مطلوب اجتماعی از منظر اسلام
42000 ریال
ارزش ها و هنجارها...

نصرالله نظری
بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران
بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران
30000 ریال
بررسی تحلیلی نشر...

حسین گودرزی
روش شناسی مطالعات اسلامی در غرب : گفتارهایی از عبدالعزیز ساشادینا
روش شناسی مطالعات اسلامی در غرب : گفتارهایی از عبدالعزیز ساشادینا
44000 ریال
روش شناسی مطالعات...

یاسر عسگری،رسول نوروزی فیرو...
مبانی نظام اجتماعی اسلام
مبانی نظام اجتماعی اسلام
48000 ریال
مبانی نظام اجتماع...

حسن خیری
کاوش های نظری در الهیات و تمدن
کاوش های نظری در الهیات و تمدن
60000 ریال
کاوش های نظری در...

حبیب الله بابایی...
روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر : مجموعه نشست های تخصصی
روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر : مجموعه نشست های تخصصی
20000 ریال
روحانیت و اقتضائا...

محمد کاظم کریمی...
سکولاریسم از ظهور تا سقوط
سکولاریسم از ظهور تا سقوط
44000 ریال
سکولاریسم از ظهور...

سید رحیم راستی تبار،سید محم...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.