pajoohaan.ir

  چکیده مقالات فارسی و عربی کنگره بین المللی شهیدین
مجموعه‌ای از چکیده مقالات ارایه شده در کنگره بین‌المللی «شهیدین» است. در این مقالاتی که درباره شخصیت علمی و زندگانی شهید اول و شهید ثانی و اوصاف آنان در کنگره بین‌المللی ارایه شده چکیده آن‌ها گردآوری شده است. این مقالات درباره تالیفات شهیدین، دیدگاه‌های فقهی آنان، آرای اصولی و حدیثی آنان، زندگینامه آنان، دیدگاه آنان درباره ولایت فقیه، دیدگاه‌های تفسیری آنان ویژگی‌های عصری که آنان در آن زندگی می‌کردند، معرفی نسخ خطی مربوط به شهیدین سیره علمی و عملی شهیدین و اندیشه سیاسی آنان تالیف شده است.

continue_text

for_you

related_books

more