ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

اندیشه کلامی عصمت: پیامدهای فقهی و اصول فقهی

تهیه کننده ها: پژوهشکده فقه و حقوق
قیمت: 70000 ریال

فقه و اصول دو دانش مهمی هستند که بسیاری از پیش فرض های خود را از دانش کلام می گیرند؛ به طور مشخص در مورد عصمت اهل بیت(ع) یکی از منابع بسیار پرکاربرد، به ویژه در فقه، منبع سنت است.
روایات انبوهی که در اختیار فقیه است تا با آنها حکم شرعی را استنباط کند، پس از طی مراحل اعتبار صدور، جهت صدور و دلالت، اثبات اعتبار سنت اهل بیت(ع) را پیش رو می گذارند. آنچه فقیه را به مقصد اصلی یعنی حجت بین او و خدای سبحان می رساند، پیش فرض منطقی عصمت اهل بیت(ع) است.
عصمت اهل بیت(ع) علاوه بر این کارکرد کلان، همیشگی و جداناشدنی از هر تمسّکی به روایات در مراحل سه گانه صدور، جهت صدور و دلالت روایات، همواره در کبریات و صغریات این مراحل، نصب العین فقیه است تا با توجه به آن طی طریق کند.
پژوهش حاضر ضمن توجه به میراث کلامی درباره عصمت، تلاش می کند در دو صحنه یادشده وارد شود. این کار، راه را برای پژوهشگران آینده این موضوع باز می کند تا با نگاه هایی عمیق تر و جامع تر، در صدد پایه ریزی نظریات فلسفه فقهی درباره عصمت، در فقه و اصول امامیه برآیند.
عناوین فصل ها عبارتند از :
تبیین مفهوم عصمت
ریشه یابی تاریخی اعتقاد به عصمت
ادله عصمت
پیامد های اصولی و فقهی اندیشه عصمت

کتاب های مشابه

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
90000 ریال
ماهیت فقهی دولت و...

سید ضیاء مرتضوی...
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
140000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
180000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
150000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
70000 ریال
نظریه پردازی در ف...

علی شفیعی
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
80000 ریال
درآمدی بر فلسفه ا...

حسنعلی علی اکبریان...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.