pajoohaan.ir

  روشنفکری حوزوی
کتاب «روشنفکری حوزوی؛ دیدگاه ها، مؤلفه ها و سنجه ها» از سوی دفتر برنامه ریزی گروه مطالعات راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی با بهره گیری از شیوه های مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه و نظرخواهی از اندیشمندان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی تهیه و تدوین شده است. در این کتاب، دیدگاه های حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و شهیدان مطهری و بهشتی در موضوع روشنفکری و تحول در حوزه شناسایی و طبقه بندی شده است. در فصل اول این کتاب، متن سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع مدیران دفتر تبلیغات اسلامی و همچنین کلیاتی درباره مفهوم روشنفکری مطرح شده است. همچنین در فصل دوم، دیدگاه های حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و شهیدان مطهری و بهشتی در موضوع روشنفکری و تحول در حوزه شناسایی و طبقه بندی شده و در فصل سوم، مؤلفه ها و سنجه های روشنفکری حوزوی مطرح شده است. در پایان این کتاب، متن سخنرانی آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی در هم اندیشی «تبیین مفهومی روشنفکری حوزوی» ارائه شده است. فصل های این کاب عبارتند از : فصل اول کلیات فصل دوم دیدگاه ها فصل سوم مولفه ها و سنجه های روشنفکری حوزوی

continue_text

related_books

more