ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

حبیب از زبان حبیب

نویسنده: رضا لک زایی
انتشارات: طلیعه نشر
قیمت: 0 ریال

شهید، قلب تاریخ است؛ قلبی که اگر نبود، مردانگی و مروت در شریان هستی جاری نمیشد و عشق و حماسه از افسانههای نیاکان و دواوین شاعران، در عینیت انسان به تپش نمیآمد. شهداء، ستارگان درخشانی هستند که هر یک میتوانند عالمی را روشن کنند؛ ستارگانی که اگر نبودند، انسانیت در وادی سرگشتگی خویش، راهنمایی جز حیرت و مقصدی غیر از ضلالت نمییافت. شهید قلب تاریخ است و شهداء ستارگان درخشان وادی حیرت... اما اگر این همه هست، که هست، باید کنار شهید نشست؛ چشم به دهان او دوخت؛ کلماتش را جرعه جرعه نیوشید؛ و به آرمانش جامه عمل پوشید... و الّا هر بزرگداشت و همایش و مجلسی که برای شهید و شهادت برگزار شود، میتواند حجابی باشد بازدارنده سالک در راه سعادتش. کتاب حاضر تلاشی است برای ثبت حیات ستارهای از ستارگان درخشان سیستان و بلوچستان، که به مناسبت نخستین همایش حبیب دلها منتشر میشود؛ باشد که ما نیز حجاب خویش نشویم و چشممان را بر این نورانیت نبندیم. محب علم و استقامت محب کار و خدمت محب انقلاب و روحانیت محب فرهنگ جهاد و رشادت محب اسلام و ایثار

کتاب های مشابه

جاودانه ها (یادنامه شهدای روحانی استان سیستان و بلوچستان دفتر دوم)
جاودانه ها (یادنامه شهدای روحانی استان سیستان و بلوچستان دفتر دوم)
30000 ریال
جاودانه ها (یادنا...

صدیقه لک زایی،مهدی لک زایی...
ستارگان هدایت
ستارگان هدایت
11000 ریال
ستارگان هدایت...

عباسعلی صباغ زاده...
افلاکیان سیستان
افلاکیان سیستان
30000 ریال
افلاکیان سیستان...

رضا گل‌محمودی
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 7)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 7)
40000 ریال
حبیب دلها : یادنا...

رضا لک زایی
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد6)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد6)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 5)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 5)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 3)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 3)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 4)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 4)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.