ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی

تهیه کننده ها: پژوهشکده فقه و حقوق
قیمت: 10000 ریال

در این کتاب با توجه به مبانی نظام حقوقی اسلام به بررسی برخی از جرایم و مجازات های در نظر گرفته شده که از آن به حدود تعبیر می شود، پرداخته شده و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات در نظام جزایی اسلام به همراه تحلیل مبانی و مستندات فقهی آن ها بیان گردیده است. نگارنده ضمن بیان کلیاتی از قانون مجازات اسلامی و مفاهیم مربوط به آن، به بیان اسباب تخفیف مجازات های جرایمی مانند زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر، سرقت و جنایت و عوامل تشدید مجازات در مورد جرایمی مانند جرم های مربوط به تغلیظ دیه در فقه امامیه پرداخته است. وی معتقد است تشدید یا تخفیف مجازات در نظام قضایی اسلام از روی قاعده و مبتنی بر حکمت و مصلحت بوده و در راستای تعالی فرد و جامعه است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اوّل: سیر تاریخی، اهمیت و اهداف اجرای تعزیر
فصل دوم: مفهوم و مراتب تعزیر و تفاوت آنها
فصل سوم: احکام کلّی تعزیر
فصل چهارم: شیوه های تعزیر و ادلّه آنها
فصل پنجم: تبیین موارد تعزیر
فصل ششم: اختیارات حاکم در تعزیر
فصل هفتم: اثبات موجبات تعزیر
فصل نهم: ابزار و کیفیّت اجرای تعزیر و احکام مترتّب بر آن
فصل دهم: سقوط و اسقاط تعزیر
فصل یازدهم: ولایت در تأدیب و موارد آن
فصل دوازدهم: مقدار تأدیب و حکم تلف در اجرای آن

کتاب های مشابه

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار آن
90000 ریال
ماهیت فقهی دولت و...

سید ضیاء مرتضوی...
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 1 (آ - الف)
140000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 2 (ب - ذ)
180000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 3 (ر - ظ)
150000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 4 (ع - ل)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
ماخذشناسی جامع فقه اسلامی جلد 5 (م - ی)
160000 ریال
ماخذشناسی جامع فق...

محمد نوری
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
نظریه پردازی در فقه و اصول: گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
70000 ریال
نظریه پردازی در ف...

علی شفیعی
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه های شناخت
80000 ریال
درآمدی بر فلسفه ا...

حسنعلی علی اکبریان...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.