ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

عقل و ایمان: از دیدگاه سورن کرکگور

قیمت: 60000 ریال

توضیح دربارۀ این اثر اینکه وجود انسان در آثار کرکگور روندی ناتمام است که در آن «فرد» مسئولیت دارد از طریق گزینش های آزادانه یا هویتی به عنوان یک خود کسب کند یا در پرتگاه سقوط بیافتد. از سه ساحت ممکن زیبایی شناختی، اخلاقی و دینی تنها در ساحت دینی و با رابطه ای ایمانی انسان با خدا است که فرد خود را به وجود انسانی تبدیل می کند. ایمان نه امری سهل الوصول است و نه چیزی است که بتوان کنارش گذاشت، بلکه والا ترین امری است که انسان به آن دست می یابد . متعلق ایمان مسیحی در متعالی ترین معنای آن امر باطل نمای انسان- خدا، اتحاد نامتناهی و متناهی است. حداکثر کارکرد عقل در در فهم و تحلیل چنین ایمانی پی بردن به ناتوانی خویش و فهم فراعقلی بودن این امر است.
در این کتاب نحوه زیستن سوزن کرکگور (پدر اگزیستانسیالیسم مسیحی) و نگاه او به انسان، عقل، فلسفه، حقیقت، معرفت و امکان یا عدم امکان عقل در معرفت یابی به حقایق آفاقی و انفسی بررسی گردیده و آن گاه سیر امکانی انسان از پرتگاه گناه، اضطراب، نا امیدی و دلزدگی تا اوج اخلاق، دینداری و ایمان نشان داده شده است.
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
مقدمه
فصل اول: همگام با «آن فرد»
فصل دوم: عقل شورمند فصل سوم: حقیقت
فصل چهارم: پرتگاه های سقوط
فصل پنجم: از اخلاق تا ایمان
فصل ششم: پرواز ایمان
فصل هفتم: نقد و ارزیابی
کتابنامه
نمایه

کتاب های مشابه

عقلانیت و دین
عقلانیت و دین
37000 ریال
عقلانیت و دین...

راجر تریگ،حسن قنبری...
استنتاج بهترین تبیین
استنتاج بهترین تبیین
50000 ریال
استنتاج بهترین تب...

منصور نصیری
مسأله نفس و بدن در حکمت صدرایی با نگاهی نوخاسته گرایی
مسأله نفس و بدن در حکمت صدرایی با نگاهی نوخاسته گرایی
75000 ریال
مسأله نفس و بدن د...

هادی موسوی
چکیده آثار پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
چکیده آثار پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
37000 ریال
چکیده آثار پژوهشک...

گروهی از محققین...
چکیده نشست ها و کرسی های پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
چکیده نشست ها و کرسی های پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
80000 ریال
چکیده نشست ها و ک...

گروهی از محققین...
تاثیر گناه بر معرفت (با تکیه بر آرای امام محمد غزالی)
تاثیر گناه بر معرفت (با تکیه بر آرای امام محمد غزالی)
85000 ریال
تاثیر گناه بر معر...

زهرا پورسینا
مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو
مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو
40000 ریال
مواجهه غزالی و آک...

زهره سادات ناجی...
درآمدی بر انسان گرایی در غرب
درآمدی بر انسان گرایی در غرب
37000 ریال
درآمدی بر انسان گ...

محمد هادی طلعتی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.