pajoohaan.ir

اثری که پیش رو دارید، یکی از دستاوردهای منظومة تحقیقاتی «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی» است. این منظومة تحقیقاتی از چند حیث در ادبیات تحقیق و پژوهش کشور، بدیع و متفاوت است.
موضوع؛ یکی از بنیادی‌ترین نیازهای بشر که از ابتدای حیات به آن می‌اندیشیده و بخش قابل توجهی از دغدغة وی را شامل بوده، بدون تردید امنیت است. لیکن اهمیت این نیاز بنیادین انسان موجب نشده است تا در حد لزوم و کفایت به مباحث مفهومی و نظری آن پرداخته شود. از طرفی دانش‌پژوهان امنیت با بیان تعابیری از قبیل: «امنیت واژه‌ای لغزنده، توسعه‌نیافته و معما است»، راه را برای شفافیت مفهومی آن دشوارتر نموده‌اند. این در حالی است که خداوند متعال در آیة شریفه 4 سورة قریش فرموده: «الَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَ آمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ» و با این تعبیر، امنیت را جزء نیازهای اولیه انسان معرفی نموده است.
اکثر نظام‌ها و مکاتب سیاسی نیز مهم‌ترین مسئولیت حاکمیت در قبال مردم را امنیت می‌دانند. اما در سه موضوع اساسی آن یعنی: امنیت برای چه کسی؟ امنیت در مقابل چه کسی یا چه چیزی؟ و چگونگی تأمین امنیت اختلاف ‌نظر زیادی وجود دارد. همچنین عده‌ای تأکید ویژه خود را بر امنیت حکومت و نظام سیاسی قرار داده‌اند و عده‌ای دیگر امنیت فردی را اصل گرفته‌اند که همة این دیدگاه‌ها و تعابیر متفاوت از مفهوم امنیت، نشانگر پیچیدگی، سختی و حساسیت موضوع است. طرح جامع با تأکید بر امنیت جامعه‌ای (اجتماعی) که حلقة واسط امنیت فردی و امنیت ملی است تلاش دارد با یک نگاه جامع‌نگر، یکپارچگی و انسجام لازم میان امنیت مردم و کشور را فراهم کند.

continue_text

for_you

related_books

more