pajoohaan.ir

  الگوهای جمله سازی در زبان عربی
انتخاب زبان عربی به عنوان زبان قرآن کریم از سوی خداوند متعال، و قرارگرفتن آن به عنوان زبان مشترک حدود یک‌ونیم میلیارد مسلمان، موجب آن گردیده است که جایگاهی شگرف داشته باشد و در شمار یکی از مهم‌ترین زبان‌های دنیا، قرار گرفته، توجه فراوانی به آن شود.
پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری حرکت علمی ـ فرهنگی برخاسته از مبانی فرهنگی و ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی ایران، موجب توجه بیش از پیش ایرانیان به زبان عربی گردیده است و در کنار وجود تُراث قوی جهان اسلام به زبان عربی، موجب گردیده است سیل جوانان فرهیخته، به آموختن آن، کمرِ همت بندند و متون آموزشی زبان عربی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. بنابراین، شاهد تولیدات علمی آموزشی و کمک‌آموزشی فراوانی هستیم که هر یک متکفل تبیینِ بخشی از جوانب این زبان پرفروغ و پرقدرت گردیده ‌است.

continue_text

for_you

related_books

more