pajoohaan.ir

  درآمدی بر اخلاق هتلداری بر اساس آموزه های اسلامی-pdf
مروزه توجه به امر میزبانی، به ویژه در ابعاد صنعتی آن امری ضروری است، به ویژه بدان جهت که در جهان امروز نگاه درآمدزایی بر این موضوع سایۀ سنگینی افکنده است. این مسئله نزد اغلب دولت­ ها مخصوصاً در کشورهایی که امکان جذب توریست یا جهانگرد، و جاذبه های گردشگریِ قابل توجهی دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.کتاب حاضر تلاش دارد تا به منظور تبیین اصول و ارزش های اخلاقی میزبانی در هتل ها و اماکن اقامتی از منظر آموزه های دینی گامی هر چند کوچک در این خصوص بردارد.
در این کتاب سعی شده است با تبیین مبانی و اصول اخلاقیِ میزبانی اسلامی، اخلاق هتلداری مبتنی بر آموزه ­های اسلامی را کانون بحث و بررسی قرار دهد و ضمن طرح مهم ترین مشکلات و مسائل هتلداری در یک کشور اسلامی، راه کارهایی برای رفع آن ارائه نماید.
از این رو فارغ از اینکه در جوامع غیردینی چه پژوهش ­هایی صورت گرفته و چه اصول و مبانی خاصی برای انجام این مسئولیت مد نظر قرار گرفته، تلاش کرده است دیدگاه های اسلام عزیز را با بیانی ساده و روان و به صورت مستند و مستدل ارائه نماید؛ به این امید که در نهادینه سازی فرهنگ دینیِ میزبانی و پیرو آن، هتلداری، تأثیر شایسته ­ای به جای گذارد و گام های بعدی را در این مسیر هموار سازد.

continue_text

for_you

related_books

more