ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

گرچه با شنیدن نام بسیج، هویت نظامی و رزمی آن بیش از فعالیتهای دیگرش در ذهن مجسم میشود، اما این نهاد مقدس و کارآمد، در طول سه دهه گذشته ایران، کارویژههایی را بر عهده گرفته و به انجام رسانده است که بسیج را بیش از نظامی بودن آن، بدل به یک سازمان فرهنگی و معرفتی نموده است.
اکنون نیز در شرایطی که جنگ نرم دشمنان اسلام و نظام، امنیت سرزمین ایران را به اشکال نرم تهدید میکند، به عنوان قدرت نرم کشور، یکی از ارکان مبارزه با این ناامنیهاست.
سردار شهید حاج حبیب لکزایی به عنوان یک بسیجی قبل و بعد از انقلاب، در نشو و نمای این نهاد مهم در یکی از مناطق حساس کشور ـ یعنی استان سیستان و بلوچستان ـ نقش اصلی را برعهده داشت.
لذا تلاش علمی و عملی آن عزیز ـ بویژه از آن جهت که تجربهای بغایت موفق بود ـ لازم است که نه تنها الگوی فرماندهان و برنامهریزان بسیج باشد، بلکه در دانشگاههای نظامی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: پیشینه، مروری بر مبانی و چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: یافتهها و تجزیه و تحلیل دادهها
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ
پیوستها

کتاب های مشابه

جاودانه ها (یادنامه شهدای روحانی استان سیستان و بلوچستان دفتر دوم)
جاودانه ها (یادنامه شهدای روحانی استان سیستان و بلوچستان دفتر دوم)
30000 ریال
جاودانه ها (یادنا...

صدیقه لک زایی،مهدی لک زایی...
ستارگان هدایت
ستارگان هدایت
11000 ریال
ستارگان هدایت...

عباسعلی صباغ زاده...
افلاکیان سیستان
افلاکیان سیستان
30000 ریال
افلاکیان سیستان...

رضا گل‌محمودی
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 7)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 7)
40000 ریال
حبیب دلها : یادنا...

رضا لک زایی
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد6)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد6)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 5)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 5)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 3)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 3)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 4)
حبیب دلها : یادنامه سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زایی (جلد 4)
0 ریال
حبیب دلها : یادنا...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.