pajoohaan.ir

در روایت معروف «اِنَّ الحُسین مِصباح الهُدی و سَفینة النَّجاة» امام حسین علیه الاسلام به عنوان کشتی نجات معرفی شده است و همچنین در بعضی دعاها و زیارات، همانند دعای بعد از زیارت آل یاسین، امام مهدی علیه الاسلام نیز به عنوان کشتی نجات معرفی شده است. با توجه به ارتباطات و پیوند‌های نزدیکی که میان امام حسین علیه الاسلام و امام مهدی علیه الاسلام وجود دارد و در این کتاب به بعضی از آنها اشاره شده است، نام کتاب «دو کشتی نجات» انتخاب گردید تا با ادبیاتی روان و در قالب داستانک این پیوندهای میان دو امام همام در اختیار خوانندگان عزیز، به ویژه نوجوانان قرار گیرد.

continue_text

for_you

related_books

more