pajoohaan.ir

  نحو روان با حدیث و قرآن/ ج1-pdf

1100 تومان

24000 تومان

buy_printed
زبان عربی کلید گنجینه علوم اسلامی و راه دست یافتن به مضامین والای قرآن کریم است و هر کس به دقایق این زبان مسلطتر باشد بهره‌اش از این علوم بیش‌تر است. کتاب «نحو روان با حدیث و قرآن» کوشیده است تا قدمی برای آشنایی دانش‌پژوهان به زبان قرآن بردارد. این اثر دارای ویژگی‌های زیر است: 1. روشمند و به دور از حواشی و استثناهای فراوان است‌ 2. با زبانی ساده است‌ 3. از آیات قرآن کریم و گفته‌های معصومان‌علیهم السلام بهره گرفته است‌ 4. دارای مثال‌ها و تمرین‌های فراوان است.

continue_text

for_you

related_books

more