pajoohaan.ir

  پرسمان قرائت قرآن

free

2400 تومان

buy_printed
قرائت قرآن، تنها راهی است که ندای وحی را در قلب هر مسلمانی، طنین ‌انداز می ‌کند و ضربْ‌ آهنگ آن، عقل و روح را جلا می ‌بخشد و آدمی را برای پذیرش آموزه ‌های الهی، آماده می‌ سازد. از همین روست که قرآن به تأکید، مسئله قرائت را گوشزد می‌ کند و پیشوایان معصوم(ع) دائماً آن را یادآور می ‌شوند.
اما آداب قرائت و تلاوت چیست؟ احکام آن کدام است؟ جای‌گاه تجوید در قرائت چیست؟ روش حفظ قرآن چگونه است؟ مراکزِ قرآنی ما و شیوه مسابقه چگونه باید باشد؟
اینها و مسائل دیگری از این قبیل، موضوعاتی است که در اثر حاضر به صورت پرسش و پاسخ و با قلمی آسان و روان، شرح داده شده است

continue_text

for_you

related_books

more