pajoohaan.ir

هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده و شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته باشند. این دانش نوپدید در سدۀ بیست‌ویکم رکن مهمی از زندگی انسان معاصر را به خود اختصاص داده است و عرصه پهناور تلاقی بسیاری از دانش‌ها و فنون قدیم و جدید است.
امروزه سخن‌گفتن از «هوش مصنوعی» بسیار جذاب و پرمشتری است. هوش مصنوعی بسیاری از ساحت‌های زندگی ما انسان‌ها را تحت تأثیرِ خود قرار داده است. ولی آیا هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین ذهن انسان شود؟ این پرسش بنیادین از همان آغاز که پای هوش مصنوعی به زندگی بشر باز شد، مطرح بوده است. کتاب حاضر یکی از آثار کلاسیک در حوزۀ فلسفۀ هوش مصنوعی است که به همین مسئله پرداخته است و به هوش مصنوعی نگاهی انتقادی دارد. این کتاب پس از چندین دهه که از زمان تألیف آن می‌گذرد، همچنان یکی از آثار مطرح و تأثیرگذار در این حوزۀ معرفتی است.

continue_text

for_you

related_books

more