pajoohaan.ir

  سلام علی الحسین علیه السلام ( مجموعه شعر و نوحه محرم و صفر)-pdf
سرودن شعر در رثای اهلبیت پیامبر از مستحبات و عبادات بسیار بزرگ و ارزشمندی است که پاداش آن بهشت است. عبدالله بن فضل هاشمی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمودند: هرکس درباره ما بین شعر بگوید خداوند برایش در بهشت خانه ای بنا میکند.
حسن بن جهم از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرموند: هیچ مومنی در مدح ما شعر نمیگوید، جز این که خداوند در بهشت برایش بنایی هفت بار گسترده تر از دنیا بنا میکند و او را در آن بنای بهشتی، هر فرشته مقرب و هر پیامبر مرسلی زیارت میکند.

continue_text

for_you

related_books