ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی

نویسنده: علیرضا صدرا
قیمت: 10000 ریال

کتاب حاضر با هدف کالبدشکافی حکمت متعالی سیاسی و مؤلفه های سیاست و حکمت از منظر ملاصدرا از طریق تجزیه و تحلیل اجزا و عناصر آن و شناسایی ترکیبات و مفردات آن شامل برخی از اصول، ارکان و اجزای نظری و هم چنین شناخت کالبد ساختار نظام و پیکره شناسی محتوایی نظریه حکمت متعالی سیاسی به نگارش در آمده است. نویسنده در سه بخش به تبیین پایه مفاهیم حکمت متعالی سیاسی، مفاهیم پایه حکمت متعالی سیاسی و مفاهیم اصلی حکمت متعالی سیاسی پرداخته و زمینه های توانمندی فلسفه سیاسی متعالیه و صدرایی را تبیین نموده است. شناسایی آثار سیاسی ملاصدرا، هستی شناسی فلسفه سیاسی ملاصدرا، روش شناسی وی در مسایل سیاسی و فلسفه سیاست، حرکت جوهری و نقش آن در تفکرات سیاسی ملاصدرا، نسبت بین شریعت و سیاست از دیدگاه وی و قلمروهای عرفی و اجتماعی دین از دیگر مندرجات مهم این کتاب است.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
بخش اول: پایه مفاهیم حکمت متعالی سیاسی
بخش دوم:مفاهیم پایه حکمت متعالی سیاسی
بخش سوم:مفاهیم اصلی حکمت متعالی سیاسی

کتاب های مشابه

پرتویی از مدیریت امام خمینی
پرتویی از مدیریت امام خمینی
65000 ریال
پرتویی از مدیریت...

علی آقاپیروز
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
67000 ریال
تأملات فلسفه سیاس...

مرتضی یوسفی راد...
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
75000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
45000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

همت بدرآبادی
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
72000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
40000 ریال
استقلال حوزه علمی...

رضا عیسی نیا
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
10000 ریال
چکیده آثار منتشر...

رجبعلی اسفندیار...
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
30000 ریال
اندیشه سیاسی علام...

سید جواد میرخلیلی...

دیدگاه (1)

  • نجف لک‌زایی
    1396

    عالی

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.