ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

پژوهش حاضر در طی چهار گفتار به بحث نسبت میان آزادی و دانش پرداخته و بر مناسبات حلقوی میان این دو تأکید دارد. امروزه مراکز آمورشی و پژوهشی به بحث آزاداندیشی و نظریه پردازی روی آورده اند. در این راستا، آن چه می تواند ذهن یک اندیشمند، پژوهش گر و صاحب نظر را به ویژه در حوزه علوم انسانی به خود مشغول دارد، آزادی و نسبت آن با دانش است. بنابراین، برقراری هرگونه نسبتی میان این دو می تواند در تحول آزاداندیشی و نظریه پردازی و حرکت آن به سمت تولید دانش نقشی پیش برنده یا بازدارنده داشته باشد.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
گفتار یکم:مفاهیم
گفتار دوم:تقدّم دانش بر آزادی
گفتار سوم:تقدّم آزادی بر دانش
گفتار چهارم:مناسبات حلقوی آزادی و دانش

کتاب های مشابه

پرتویی از مدیریت امام خمینی
پرتویی از مدیریت امام خمینی
65000 ریال
پرتویی از مدیریت...

علی آقاپیروز
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر
67000 ریال
تأملات فلسفه سیاس...

مرتضی یوسفی راد...
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد دوم (مجموعه مقالات)
75000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی (نشست ها)
45000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

همت بدرآبادی
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی جلد اول (مجموعه مقالات)
72000 ریال
حوزه انقلابی؛ مسئ...

محمود فلاح
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
40000 ریال
استقلال حوزه علمی...

رضا عیسی نیا
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده اندیشه سیاسی
10000 ریال
چکیده آثار منتشر...

رجبعلی اسفندیار...
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطاء
30000 ریال
اندیشه سیاسی علام...

سید جواد میرخلیلی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.