ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

ارزش ها و هنجارهای مطلوب اجتماعی از منظر اسلام

قیمت: 42000 ریال

ارزش های به دلیل آنکه به رفتارهای عاملان اجتماعی معنا میبخشد و هنجارها نیز هدایت ، پیش بینی و کنترل آنها را به عهده میگیرند ، از عناصر اساسی و سازنده ساخت اجتماعی به شمار میروند.
اما ارزش ها از سنخ واقعیت اند یا صرفا یک امر اعتباری ، در تبیین نوع مطلوبیت و ویژگی های آن موثر خواهد بود.این اثر با در نظر داشت این موضوع ، مطلوبیت ارزش های اجتماعی را با ارجاع به وحی و آموزه های دینی بررسی نموده و شیوه های بازم برای نهادینه سازی آن را مطالعه کرده است.
بخش های اصلی این کتاب :
فصل اول : مفهوم شناسی
فصل دوم : تبیین نظری ارزش های اجتماعی
فصل سوم : مبانی ارزش ها و هنجارهای مطلوب
فصل چهارم : ویژگی های ارزش ها و هنجارهای مطلوب
فصل پنجم : فرآیند های هنجار سازی مطلوب
نتایج ، پیشنهادها و راهکارها
نمایه ها

کتاب های مشابه

پیش در آمدی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی
پیش در آمدی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی
50000 ریال
پیش در آمدی بر سب...

منصوره اولیایی
ارزش ها و هنجارهای مطلوب اجتماعی از منظر اسلام
ارزش ها و هنجارهای مطلوب اجتماعی از منظر اسلام
42000 ریال
ارزش ها و هنجارها...

نصرالله نظری
بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران
بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران
30000 ریال
بررسی تحلیلی نشر...

حسین گودرزی
روش شناسی مطالعات اسلامی در غرب : گفتارهایی از عبدالعزیز ساشادینا
روش شناسی مطالعات اسلامی در غرب : گفتارهایی از عبدالعزیز ساشادینا
44000 ریال
روش شناسی مطالعات...

یاسر عسگری،رسول نوروزی فیرو...
مبانی نظام اجتماعی اسلام
مبانی نظام اجتماعی اسلام
48000 ریال
مبانی نظام اجتماع...

حسن خیری
کاوش های نظری در الهیات و تمدن
کاوش های نظری در الهیات و تمدن
60000 ریال
کاوش های نظری در...

حبیب الله بابایی...
روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر : مجموعه نشست های تخصصی
روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر : مجموعه نشست های تخصصی
20000 ریال
روحانیت و اقتضائا...

محمد کاظم کریمی...
سکولاریسم از ظهور تا سقوط
سکولاریسم از ظهور تا سقوط
44000 ریال
سکولاریسم از ظهور...

سید رحیم راستی تبار،سید محم...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.