pajoohaan.ir

  فنون مقاله نویسی، چگونه مقاله بنویسیم (رهپویان پژوهش6)
نگارشِ یک کتاب علمی پرمخاطب، نیازمندِ داشتنِ ایده‌ای پاک، تألیفی حرفه‌ای و عَرضه‌ای مناسب است. نویسندگی، ترکیبی از آموزش و تجربه است و تجربۀ علمی، سهم مهمی در فخامت قلم دارد. برای دست یافتن به اینکه «چه باید نوشت؟»، شناخت زمان و نیازها و اولویت‌ها مؤثر است و حضور فکری یا فیزیکی در جامعه به این شناخت کمک می‌کند.برای «چگونه نوشتن» لازم است در سه محورِ زیردانش، مهارت و ممارست لازم به دست آید:
آموزش؛ تجربه و تمرین؛ مطالعۀ آثار خوب. نکته‌آموزی از شیوۀ نویسندگانِ بزرگ و توجّه به رُموز جاذبه‌های آثار بزرگان، بر توان قلمی ما می‌افزاید.

continue_text

for_you

related_books