pajoohaan.ir

  شهدای دانشجو جاودانه ها: شهدای دانشجو استان سیستان و بلوچستان
مکتوب پیش روی، مجالی برای سخن گفتن و شناساندن گنجینه‌ای جاویدان از دانشجویان شهید استان سیستان و بلوچستان، این سرزمین اسطوره‌ها و حماسه‌های دیرپای ایران زمین است و هدف از تدوین آن، ارائه‌ی جستاری است در معرفی شهدای والامرتبه‌ای که علاوه بر حضور در مرزهای دانش و اندیشه، در پاسداری از مرزهای سرزمین اسلامی ایران نیز هنرآفرینی نموده‌اند. آئینه‌هایی از گذشت و ایمان که با خودآگاهی و دین باوری، در راستای احیای ارزش‌های مکتب توحید و عدالت، در بلندای عزت و سرافرازی یک ملت، جاودانه درخشیده‌اند و در عرصه‌ی رویارویی با دشمنان کمین گرفته‌ی نظام، به مجد و عظمتی بی‌انتها دست یافته¬اند و به الگوهای سرآمد ایمان و ایثار، آگاهانه و روشن بینانه بدل گردیده‌اند.
شهدا، با ایمان به آرمان‌های بزرگ پیامبران، با ایستادگی و وارستگی خویش، پرچم عشق و عدالت¬خواهی را که از دستان مقدس یاوران قافله‌ی نور و هدایت، به دوش و دستان آنان رسیده بود، در هجوم توفان¬های زهرآگین خصم پاسداری نمودند و آن را بر کرانه‌ی تاریخ به اهتزاز درآوردند، تا امروز ما با این درک و شهود که بسی عشاق، در رشد و تعالی اسلام و انقلاب جان فرسوده‌اند و جهان داده‌اند، بر شکوفایی و پویایی بیش از پیش آن جان و جهان بنهیم.
باشد که پربارتر و پرثمرتر به آیندگان و نهایتاً به ظهور آن منجی موعود نوکننده‌ی گیتی پیوند خورد.

continue_text

for_you