pajoohaan.ir

این کتاب با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و بر اساس فهرست مصوب مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی در دو بخش کلی تنظیم شده است؛ بخش نخست کتاب به بیان کلیاتی از جغرافیا و تاریخ جامعه تونس می‌پردازد و بخش دوم نیز فرهنگ تونس را به همراه شاخص‌ها، شخصیت‌ها و مهم‌ترین جریان‌های فرهنگی معاصر این کشور مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. کمبود منابع و هم زمانی تألیف کتاب با خیزش انقلاب کرامت در تونس و برخاستن موج بیداری اسلامی از این کشور مسلمان، کار نگارش کتاب را به‌ویژه در بخش دوم و درباره موضوعاتی مانند نظام سیاسی و نظام فرهنگی کنونی جامعه تونس، با دشواری‌هایی همراه ساخت.

continue_text

for_you

related_books

more