pajoohaan.ir

تلاش تحسین برانگیزی به عمل آمده تا آفریقا در شرایط خاص خویش دیده و در حقیقت، تاریخ آفریقا بومی شود. از سوی دیگر، مورخان با تاثیر از اندیشه‌ها و تصورات سیاسی، اقتصادی مرسوم، تاریخ آفریقا را مانند داستان مفصل و طولانی از تصرف سرزمین‌ها و تاثیرات زیان‌آور خارجی به رشته تحریر درآورده‌اند....اما برای نوشتن تاریخی جامع‌تر از آفریقا، آیا می‌توانیم اطلاعات و دانش خویش را از رهگذر تاثیرات و فعل و انفعالات مذهبی در این قاره مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم ؟
دین اسلام از دروازه‌های شرق و شمال وارد آفریقا شد و در سه جهت گسترش یافت؛ مناطق ساحلی شرق، سودان و غرب آفریقا... اما به‌واسطه استعمار، گسترش آن به مناطق بخش مرکزی و جنوب تضعیف شد.
گرایش به اسلام درآفریقا توسط مبلغانی هموار شد که اساسا با حاکمان محلی مرتبط بودند. بعدها اغلب این حاکمان، نخستین عناصر دریافت‌کننده تاثیرات اسلامی بودند.

continue_text

for_you

related_books

more