pajoohaan.ir

این کتاب مجموعه مقالاتی درباره ارزیابی فرهنگی و اجتماعی چین پس از دوره اصلاحات و درهای باز به جهان است. رشد اقتصادی چین در دهه نخست قرن حاضر به 10 درصد در سال رسید. این کشور در جستجوی حضور استراتژی اقتصادی سیاسی درمناطق آفریقا، آمریکای لاتین و غرب آسیاست. این کتاب بیانگر آن است که چین از درون رشد بالایی داشته و از جامعه‌ای بسته و سنتی به جامعه‎ای باز و مدرن تبدیل شده است.
گرچه چین کشوری پیچیده و متضاد به نظر می رسد اما موتور اقتصادی و بازیگری مهم در صحنه جهانی است و رقیبی بی‌بدیل برای ایالات متحده آمریکا شده است. مقابله با چین برای آمریکایی ها و سایر کشورهای جامعه جهانی بسان چالشی در قرن بیست و یکم در آمده است. از اینرو درک و شناخت کافی از اصول و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چین از بحث های اساسی درجامعه جهانی است. امید است این مجموعه مقالات برای پژوهشگران و علاقه مندان آشنایی با چین مفید واقع گردد.

continue_text

for_you

related_books

more