pajoohaan.ir

ترکیه کنونی با نام رسمی جمهوری ترکیه، کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگی از آن یعنی آناتولی در جنوب‌غربی آسیا و خاورمیانه و بخش کوچک آن (حدود ۳ درصد) با نام تراکیه در منطقه بالکان واقع شده است.

این سرزمین، محل زندگی اقوام متنوع ترک، کرد، آذری لاز، چرکس، بکتاشی، علوی، ارمنی و... است. ترکان به‌طور عمده از ترکستان و خراسان بزرگ به این خطه جغرافیایی مهاجرت کرده‌اند. اما قبل از مهاجرت گسترده در زمان سلجویان مدت طولانی در ایران اقامت داشته‌اند که باعث آشنایی‌شان با فرهنگ و ادب و رسوم ایرانی شده است و همان فرهنگ را با خود به آناتولی آورده‌اند. در زمان سلجوقیان، زبان فارسی، زبان دربار و ادبیات آن کشور بود. در زمان حکومت عثمانی نیز از اهمیت آن کاسته نشد؛ به‌طوری‌که ۱۶ نفر از ۳۶ سلطان عثمانی سروده‌هایی به زبان فارسی داشته‌اند.

دین اسلام عنصر مشترک اغلب مردم ترکیه است. بیش از ۹۸ درصد مردم ترکیه مسلمان هستند که اکثریت آنان سنی حنفی‌اند. علویان، شافعی‌ها و شیعیان نیز تعداد قابل توجهی از مردم آن کشور را به‌خود اختصاص داده‌‌اند. عید فطر و عید قربان در این کشور تعطیل رسمی است.

continue_text

for_you

related_books

more