pajoohaan.ir

سابقه حضور پرشمار و تأثیرگذار مسلمانان در ایتالیا به سال 827 میلادی و تصرف جزیره سیسیل توسط ایشان بازمیگردد. فاتحان مسلمان در این جزیره و دیگر نواحی جنوب ایتالیا تا سال 1091 میلادی حضور داشته و علاوه بر تأثیرگذاری بر هنر، صنایع و آداب و رسوم این نواحی، ابنیه و شمار زیادی از دیگر یادمانها را از خود بر جای گذاشتهاند. هر چند فاتحان مسلمان؛ علیرغم کاهش تدریجی قدرتشان، همچنان تا سال 1239 میلادی در جزیره سیسیل و تا سال 1300 میلادی در پولیا حضور داشتهاند، رفته رفته اما از شمار و نفوذ ایشان در این نواحی کاسته شده است.

حضور مجدد مسلمانان در کشور ایتالیا به سالهای آغازین دهه شصت قرن بیستم و ورود شمار قابل توجهی از دانشجویان کشورهای اسلامی نظیر سوریه، اردن و فلسطین به این کشور باز میگردد.

در این گزارش پژوهشی،آخرین وضعیت مسلمانان، مراکز و تشکلها،کرسیهای اسلامشناسی، چالشهای پیش روی جامعه مسلمان ایتالیا و... مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

continue_text

for_you

related_books

more