pajoohaan.ir

  رفتار با پدر و مادر بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت علیه السلام
سبک زندگی هر جامعه‌ای نمای هویت آن جامعه است و هر جامعه‌ای زمانی می‌تواند ثمرات ایدئولوژی و جهان‌بینی خود را به نمایش بگذارد که سبک زندگی‌اش متناسب با باورها و ارزش‌هایش شکل گرفته باشد. متأسفانه جامعه کنونی ما به علت تأثیرپذیری از فرهنگ غرب و زندگی قبل از انقلاب اسلامی نتوانسته است میان باورهای اصیل اسلامی و سبک زندگی خود در حوزه‌های فردی و اجتماعی ارتباطی عمیق و تنگاتنگ ایجاد کند؛ به همین علت از داشتن سبک زندگی اسلامی به معنای واقعی محروم مانده و نتوانسته است از میوه‌های ارزشمند عقاید و باورهای دینی خویش در عرصه رفتار و سبک زندگی بهره‌مند شود. مقام معظم رهبری دام توفیقاته با درک صحیح از این وضعیت نگران‌کننده جامعه فرمودند: « باید آسیب‌شناسی شود که چرا ما در این حوزه [ سبک زندگی اسلامی ] که بخش حقیقی و اصلی تمدن است، پیشرفت نکردیم ».[1] ایشان برای اصلاح جامعه از آسیب‌های یادشده و دستیابی به زندگی بر اساس سبک اسلامی فرمودند: « هدایت قرآن را باید در زندگی خود حاکم کرد. ما هم قرآن را داریم و هم کلمات اهل‌بیت علیهم السلام را داریم " ﴿إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَین ﴾ " باید از اینها استفاده کنیم و جامعه را بر اساس این‌ها شکل دهیم ».[1] « و اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علوّ معنوی هست، راه سلامت را راه امنیت را راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز می‌کند. راه عزت را قرآن به روی ما باز می‌کند. راه زندگی درست را و سبک زندگی سعادت‌آمیز را قرآن به روی ما باز می‌کند

continue_text

for_you

related_books

more