pajoohaan.ir

  پژوهش در زندگی امامان علیه السلام مبانی و ارزش ها
تاریخ زندگی ائمه ( یکی از پرفایده‌ترین مقاطع تاریخی برای مطالعه می‌باشد. آنان کامل‌ترین انسان‌ها بعد از پیامبران هستند و از میان انبیا و اوصیا، تنها وقایع زندگی آنان به‌همراه تاریخ پیامبر اسلام به‌نحو تاریخی، به دست ما رسیده است و درحقیقت سیره و روش انبیا و اوصیای گذشته، در سیره آنان انعکاس یافته است؛ ازاین‌رو همان‌گونه که شناخت آنان به‌عنوان امام بر ما لازم بوده و بدون شناختن آنان دین ما ناقص و مرگمان جاهلی خواهد بود، شناخت حوادث و وقایع زندگی آنان نیز، بهترین الگوی ما در راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت می‌باشد؛ حتی در میان مسلمانان اهل‌سنت که آنان را به‌عنوان حجت و امام معصوم نمی‌شناسند، آنان به‌عنوان بامعنویت‌ترین انسان‌ها مطرح هستند و گاهی از آنان به‌عنوان قطب یاد می‌شود. علاوه بر اینکه آنان به‌عنوان تنها نسل بازمانده از پیامبر می‌باشند که توصیه‌هایی اکید از سوی آن حضرت درباره لزوم محبت به آنان وارد شده است که انگیزه چشمگیری برای بازگویی زندگی آنان بوده، به‌ویژه دراین‌باره شاهد تلاش‌های گسترده‌ای از سوی عالمان اهل‌سنت هستیم، اما شناخت سرگذشت آنان تنها از طریق گزارش‌های تاریخی که در کتاب‌های کهن - از آنها به منابع تاریخی تعبیر می‌شود - قابل دسترسی می‌باشد و این منابع واسطه شناخت ما از زندگی آنها می‌باشند.

از سوی دیگر به خاطر جایگاه خاص ائمة اطهار ع در جامعه اسلامی، در طول تاریخ انگیزه‌های تحریف درباره زندگی آنان بیش از سایر مقاطع بوده است؛ زیرا حاکمان و فرمانروایان جامعه اسلامی همواره در جبهه مخالف آنها قرار داشتند و مورخان و محدثان طرف‌دار آنها سعی داشتند که جایگاه ائمه را پایین‌تر از چیزی که بوده نشان دهند و حقایق را تا جایی که ممکن است، بپوشانند و در صورت امکان، فضایل و مناقب آنان را با مطالب جعلی منفی بیامیزند و نیز گزارش‌هایی را در زندگی آنان نقل کنند که تنقیص برای آنان به‌شمار رود. از سویی دیگر، جریان غالی به هر انگیزه‌ای که بوده، به‌عنوان راویان غیرمطمئن معرفی شده‌اند که گزارش‌های غلوآمیز آنان، نمی‌توانند منعکس‌کننده واقعیت‌های زندگی ائمه باشد.

continue_text

for_you

related_books

more