pajoohaan.ir

  غنجه های شرم (نگاهی نو به مفهوم حیا)
یا نه تنها از تکالیف اخلاقی دین، که از ضرورت‌های زندگی موفّق است. غریبه بودن این ویژگی در میان نوجوانان و جوانان، به جهت ناشناخته بودن آن است. کتاب پژوهشی در فرهنگ حیا، تلاشی برای پر کردن این خلأ و بازشناساندن این مفهوم کلیدی بود. استقبال از این کتاب نشان داد که جامعه، تشنه تبیین‌های کارآمد و روزآمد از چنین مفاهیمی است. از آن‌جا که کتاب یاد شده نتیجه مجموعه تحقیق‌های انجام شده در این موضوع بود، ضرورت ارائه اثری خلاصه و ساده برای نسل جوان احساس شد و این واحد را بر آن داشت تا در این زمینه، دست به کار شود. اینک، گزیده کتاب پژوهشی در فرهنگ حیا، به غنچه‌های نوشکفته زندگی تقدیم می‌شود. به امید آن که این اثر بتواند با ارائه اطلاعات لازم در این زمینه، مفهوم حیا را بازسازی کند و نقش مثبت آن در زندگی روشن سازد تا در پناه آن، امنیّت و آسایش خاطر تأمین گردد.

continue_text

for_you

related_books

more