pajoohaan.ir

ستایش و سپاس ذات پاک بصیری را سزاست که مشعل وحی را به کریمۀ « اقرأ » منوّر فرمود و به « خواندن » فراخواند؛ و نوشتن را به عظیمۀ « والقلم » قدسیّت بخشید تا « نوشتن » قدر بیند و بر صدر نشیند؛ و بالتَبَع، رهروان و راغبان در کار خواندن و نوشتن شوند و در مسیر نورانی تولید دانش و باروری دانشمایۀ مسلمین گام نهند. چنین بود که عالمان و اندیشه‌وران مسلمان، از آغاز، بیش‌وکم، زلال همیشه جوشان معارف اسلام را در رشته‌های گونه‌گون دانش و معرفت جاری ساختند و تراثی گرانبها از مکتوبات را در همۀ رشته‌های علم آفریدند و به یادگار نهادند؛ حرکتی مبارک که در ادوار تمدن اسلامی و ایرانی با فراز و نشیب پی گرفته شده و با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حیات و رونقی دوباره یافته است. در این میان، نهاد گسترده‌دامن دفتر تبلیغات اسلامی که از نخستین رویش‌های برآمده از حوزۀ اندیشه‌ای انقلاب بوده است، در قالب رسالت سازمانی خویش آثاری پربار و ارزشمند را، به‌ویژه در حوزۀ پژوهش و نشر، تولید کرده و در دسترس نهاده است.

continue_text

for_you

related_books

more