pajoohaan.ir

  فرهنگ قرآن از نگاه قرآن پژوهان
(*)(*)(*)( )( )
category: قرآن
language: فارسی

5000 تومان

15000 تومان

buy_printed
فرهنگ قرآن تالیف هاشمی رفسنجانی و پژوهشگران مرکز فرهنگ و معارف قرآن علاوه بر اطلاع‌رسانی در زمینه معارف و مفاهیم قرآن، نوعی تفسیر موضوعی است که به شیوه‌ای نو و به صورت الفبایی ـ موضوعی سامان یافته است. اثر حاضر, معرفی و نقد و بررسی مشخصات و روش این کتاب است، و افزون بر ارائه شیوه‌نامه و اصول تدوین فرهنگ قرآن، حاوی مقالات متعددی از قرآن‌پژوهان و گفت‌وگوهایی با صاحب‌نظران است. در این بررسی‌ها مناسبات و مشترکات و روش‌شناسی تطبیقی فرهنگ قرآن و تفسیر راهنما با ذکر نمونه‌ها و کاربردهای مختلف بیان شده است. ضمن این‌که میان فرهنگ قرآن و دیگر معاجم و فرهنگ‌نامه‌ها بررسی‌های تطبیقی متعددی صورت گرفته است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اوّل: فرهنگ قرآن در بیان قرآن پژوهان
فصل دوم: معرفی فرهنگ قرآن
فصل سوم: نقش و جایگاه فرهنگ قرآن
فصل چهارم: نقد و بررسی فرهنگ قرآن

continue_text

for_you

related_books

more