pajoohaan.ir

  رضایت زناشویی: بررسی عوامل موفقیت زندگی زناشویی از دیدگاه اسلام
خانواده، از نهاد‌های مهم و همیشگی جامعۀ انسانی است که سلامت آن، نقش مهمّی در سلامت فرد و جامعه دارد. احساس کامیابی و شادکامی همسران و همچنین رشد و تربیت فرزندان، به موفّقیت خانواده بستگی دارد. این، نکته‌ای است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است آسیب‌های فراوانی (مانند: همسرآزاری، اعتیاد، طلاق، خیانت و فرار از خانه) را در پی داشته باشد. از این رو، پرداختن به خانواده، اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند.
خوش‌بختانه، از آن جا که در منابع اسلامی، خانواده، از جایگاه بلندی برخوردار است، آموزه‌های دینی فراوانی در بارۀ آن، در دسترس ماست. این آموزه‌ها باید گردآوری شوند و اطلاعاتِ به دست آمده از آنها، مورد تجزیه و تحلیل و پردازش، قرار گیرد.
بررسی‌های «همایش اسلام و آسیب‌های اجتماعی» نشان داد که الگوی دینی خانواده، بویژه در دو حوزۀ «شیوۀ انتخاب همسر» و «سبک همسرداری»، نقشی اساسی در پیشگیری از بسیاری آسیب‌های اجتماعی دارد. مسئولان «سازمان بهزیستی کشور»، بنا به رسالت خود در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، پیشنهاد تدوین متنی بر اساس آموزه‌های اسلامی را ارائه نمودند که مورد موافقت «دارالحدیث» قرار گرفت. در همین زمینه، جلسات کارشناسی، میان نمایندگان دو مرکز، تشکیل شد و سرفصل‌های پژوهش مورد نظر، تدوین گشت و سپس کار مطالعه و بررسی متون دینی شروع شد و نتیجۀ آن، به اطلاع مسئولان سازمان بهزیستی کشور رسید و مورد تأیید، قرار گرفت.

continue_text

for_you

related_books

more