pajoohaan.ir

  گام به گام با امام 4
شب عید سعید قربان، امام صدر از روستاهای هم‌مرز با اسرائیل بازدید کرد. در این بازدید، شیخ عبدالأمیر قبلان، مفتی بیروت و جبل لبنان، و شیخ محمود فرحات و ناجی شرتونی، نمایندۀ شرکت تحقیقات و تأسیسات صنعتی، امام صدر را همراهی کردند.
در روستای عیتاالشعب، امام و همراهان وی از کلینیک درمانی خصوصی بازدید کردند. این کلینیک را کمیتۀ حمایت از جنوب وابسته به انجمن دوستداران قدس تأسیس کرده است. امام صدر مسئولیت تجهیز درمانگاه به وسایل پرتونگاری و آزمایش‌های تشخیص طبی را به آقای شرتونی واگذار کرد تا ایشان در مدت کمتر از دو ماه این وسایل را تهیه کند. امام به این منظور مبلغ نه‌هزار لیره علی‌الحساب به ایشان پرداخت کرد.
امام در شهر رمیش با پدر روحانی طانیوس الحاج دربارۀ وضعیت تنباکوکاران و نگرانی‌های آنان گفت‌وگو کرد. اهالی رمیش از امام صدر درخواست کردند که هیئت یاری جنوب به موضوع تنباکوکاران رسیدگی کند. امام نیز به ایشان وعده داد که به این منظور تماس‌های لازم را فوراً برقرار خواهد کرد.
امام صدر در حسینیۀ شهر یارون که دشمن هدف حملۀ هوایی قرار داده بود، سخنرانی کرد. وی گفت: «یادآوری عید قربان در این روزها کمک فراوانی به ما می‌کند. من شهروندی عادی هستم و غیر از سخن و نصیحت چیزی ندارم.» امام پرسید: «چه تفاوتی وجود دارد میان انسان اولیه که در صحراها زندگی می‌کرد و خود مسئولیت حمایت از خویش را برعهده گرفته بود و انسان متمدن امروزی که موطنی برای خویش بنا کرده و خود را بدون حمایت و پشتیبانی رها کرده است.» وی افزود: «اگر اعتماد به نفس نداشته باشید، بیروت و تلویزیون آن و اعلامیه‌های آن برای شما سودی نخواهد داشت. ... با آن‌ها مدارا و مجامله نکنید،آن‌ها را مؤاخذه کنید. تجربه ثابت کرده که چیزی جز با اعمال فشار تحقق نمی‌پذیرد.»

continue_text

for_you

related_books

more