pajoohaan.ir

  طلایه داران پارسایی (بانوان عالمه اصفهان از قرن اول هجری تا عصر حاضر)-pdf
از جمله ویژگی های منطقه اصفهان قدمت تاریخی و درخشش فرهنگی آن از زمان های گذشته می باشد و شهر اصفهان نیز علاوه بر مرکزیت سیاسی در ادوار مختلف مورد توجه مورخین، اندیشمندان و پژوهشگران بوده است.
با توجه به تحولات این شهر و به ویژه وجود مراکز علمی و نهادهای آموزشی و محافل فرهنگی و ادبی در سلسله های مهمی از جمله آل بویه ، سلجوقی و صفوی و قبل و بعد از آن، شخصیت های بسیاری به درجات و مراتب عالی دست یافته و پیشوایان دانش و فرهیختگان وارسته ای در آن رشد کرده اند و این مسئله منحصر به مردان نبوده بلکه زنان نیز نقشی درخور قابل اعتنا داشته اند....

continue_text

for_you

related_books