pajoohaan.ir

به جهت اهمیت گسترش مفاهیم دینی در جامعه و لزوم الگوپذیری مردم به ویژه جوانان از گفتار، روش و سبک زندگی اهل بیت ، این مجموعه ارزشمند با تأکید بر سبک زندگی اسلامی و با الهام پذیری از سخنان گهربار امام حسین همراه با شرحی کوتاه، به خوانندگان محترم تقدیم می­شود.

continue_text

for_you

related_books

more