pajoohaan.ir

من یک لک لک سفید هستم. پرهای من سفید و سیاه است.
پاهای من دراز و تقریباً یک متر است و منقاری بزرگ و قرمز دارم. بعضی از مردم فکر می کنند که من با خودم شانس و خوشبختی می آورم، و یا لک لک ها دوست دارند لانه هایشان را روی جاهای بلند مثل پشت بامها، دکل ها و دودکش ها بسازند. من برف را دوست ندارم .
زمستان که می آید، من به قسمت هایی از آفریقا می روم؛ ولی دوباره به خانه ام برمی گردم.

continue_text

for_you

related_books

more