pajoohaan.ir

  درد و درمان:مباحثی در قلمرو خود سازی و تزکیه
در مسیر خودسازی و تهذیب نفس و تربیت جان، گام‌هایی باید برداشت، بزرگ، و راه‌هایی باید رفت، طولانی و پرسنگلاخ و جهادی باید کرد، بس عظیم! هم‌چون شناختِ دردهای درونی و درمان آن‌ها.
هم‌‌چون آشنایی با رذایل اخلاقی و زدودن آن‌ها.
هم‌چون معرفتِ فضایل و تقویت آن‌ها.
واساساً، شناخت درد و بیماری، نیمی از معالجه و مداوا است؛ خصوصاً دردهای روانی و امراضی روحی و ضعف‌های اخلاقی، معنوی، که بسی حسّاس‌تر، ظریف‌تر، پنهان‌تر و صعب‌العلاج‌تر است.
هم‌چنان‌که در تندرستی و سلامت جسم، رعایت اعتدال مطلوب است و همواره افراط و تفریط، زیان‌آور است، در امور روحی هم پا گذاشتن از مرز تعدیل فراتر، زمینه‌ساز بسیاری از ابتلائات نفسانی و گرفتاری‌هاست.
حرکت در مرز اعتدال در دوستی‌ها، رفت‌وآمدها و رفاقت‌ها، از تأثیرات عمیق و درازمدّت همراه، نباید غافل بود.
باید نیکان با فضیلت را شناخت،
افراد مهذّب و وارسته را پیدا کرد،
و با آن‌ها طرح دوستی ریخت.
با آنان معاشرت باید کرد، روش زندگی و آداب برخورد و ادبِ حضور و تکلّم را از آنان باید فراگرفت.
راهی در پیش است که «همراه» ما را یا به مقصد می‌رساند یا از مقصد بازمی‌دارد.

continue_text

for_you

related_books

more