pajoohaan.ir

سبک زندگی اسلامی در پرتو احادیث ارزشمند حضرت فاطمه زهرا(س) بیان شده است. نویسنده به این منظور، هر بخش از کتاب را به شرح و تفسیر یکی از جملات درر بار آن حضرت اختصاص داده است. مؤلف با تبیین ۱۳۵ حدیث در ۱۳۵ بخش، بخشی از معارف اسلامی را در معرض دید خوانندگان قرار داده است. آنچه ارزش کتاب را بیشتر ساخته، شرح احادیث با تمسک به قرآن و دیگر احادیث است. به عنوان نمونه عنوان شانزدهمین قسمت کتاب، «انفاق در راه خدا» است. این قسمت با سخنی از حضرت فاطمه(س) آغاز می شود و بحثی مفصل شامل سی صفحه، مباحث مربوط به انفاق از زوایای گوناگون آمده است. نویسنده به این منظور به این موضوعات پرداخته است: اهمیت انفاق، شرایط انفاق، اعتدال در انفاق، موارد مصرف انفاق، آثار و برکات انفاق، انفاق کنندگان نمونه، انفاق در زندگی حضرت فاطمه(س). خواننده ی این بخش از کتاب، انبوهی از آیات و احادیث در زمینه ی انفاق را در پیش چشم خود می بیند. کتاب، منبعی درخور توجه برای اهل وعظ و خطابه می تواند باشد.

continue_text

for_you

related_books